הצהרה בדבר נכס סגור וריק / שיפוצים

הצהרה בדבר נכס סגור וריק / שיפוצים