הודעה בעניין ישיבת הבהרות למכרז הסעות

#הודעה_חשובה:
לכל המשתתפים במכרז 29-2023 למתו הסעות לתלמידים - חינוך רגיל-גיל רך -רווחה בדיר אל אסד , ישיבת הבהרות בעניין המכרז תהיה ביום ראשון 09-07-2023 בשעה 16:00 ...

 

הודעה בעניין ישיבת הבהרות למכרז הסעות